Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec

Izbira članov (med)župnijskega pastoralnega sveta

Izteka se 5-letni mandat sedanjim članom ŽPS-ja.

Bog povrni za pomoč in sodelovanje. V naši Pastoralni zvezi župnij bo priprava in izbira novih članov MŽPS zajemala:

  • Imenovanje komisije (tri do pet članov sedanjega MŽPS).
  • Molitev in premislek, kaj lahko storimo za skupno življenje in poživitev zavesti sodelovanja za skupno dobro.
  • Iskanje primernih članov naših župnijskih skupnosti: ki aktivno živijo svojo vero in čutijo z župnijo ter se zavedajo, da je življenje župnije odvisno od vsakega župljana, ne samo od duhovnika o pozorni bomo na različne sposobnosti posameznikov in njihovo pripravljenost sodelovanja, na starostno, krajevno in vsakršno pripadnost o izogibajmo se tistih, ki so glasni delivci nasvetov in jamranja, redkokdaj pa imajo čas za skupno dobro.Komisija sedanjega MŽPS bo iz predlaganih kandidatov sestavila kandidatno listo.

Kandidati bodo osebno vprašani in bodo tudi pisno potrdili, da so lahko vpisani na listi in da bodo poslanstvo v MŽPS sprejeli, če bodo izbrani.

Predstavitev izbranih članov novega MŽPS bo v nedeljo, 22. marca 2020.  Izbrane in predstavljene kandidate novega MŽPS bo potrdil nadškof.

Novi MŽPS bo manj številčna skupina ljudi (po izkušnjah najbolje od 7 do 15), ki bodo za svoje delovanje nujno potrebovali sodelavce iz vseh skupin in vseh župnij Pastoralne zveze, zato prosimo, bodite odprti za sodelovanje. Pastoralna zveza župnij smo mi z različnimi sposobnostmi in odgovornostjo. Skupaj pa eno! (Več o izbiri novih članov MŽPS lahko preberete na župnijski oglasni deski.)