Beseda devetdnevnica (novena) izhaja iz noven, latinske besede za število devet. Za katoličane je devetdnevnica molitev, ki se jo moli devet dni zaporedoma. Molitev izvira iz Svetega pisma in se nanaša na devet dni, ki so jih apostoli z Marijo preživeli v času med Jezusovim vnebohodom in prihodom Svetega Duha. Apostolska dela nam pripovedujejo: “Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo ter z njegovimi brati.”

Devetdnevnice so molitve za kak poseben namen ali nujno prošnjo. To ni le dnevna molitev, ampak gre za okrepljeno, srčno in ponavljajočo se molitev. Z njo se izročamo Gospodu, Mariji, ali svetnikom. Ker je 16. avgusta god našega farnega zavetnika, sv. Roka, se bomo z devetdnevnico vsak dan obračali nanj za priprošnjo pri Bogu. Za našo župnijo, naše občestvo, družine, naše duhovnike, še posebej pa za vse bolne, trpeče, osamljene in odrinjene. Ker pa je sveti Rok zavetnik zoper kužne bolezni, se bomo v času, ko je epidemija postavila na preizkušnjo naše zdravje, medsebojne odnose, na praznik še toliko bolj pripravili v krepitvi zaupanja v božjo varstvo in priprošnjo našega zavetnika.

OSREDNJA MOLITEV – VSAK DAN

Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino. Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


1. dan

Sveti in vsemogočni Bog, poklical si svetega Roka v čudovito vez s teboj, daj da bi svet v njem videl pravi zgled ljubezni, sočutja in skrbi, zlasti za bolne. Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene.

Podari nam, o Gospod, svoj blagoslov na priprošnjo svetega Roka in usliši to in vse naše molitve, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


2. dan

Bog, stvarnik vsega, svetega Roka si iz razkošnega in lagodnega življenja poklical, da bi zaradi drugih živel v revščini in preprostosti. Predal se ti je kot romar, da bi bil očiščen greha in bi te ne nehal iskati. Molimo to devetdnevnico, da bi tudi mi bili poklicani na romanje vedno bližje k tebi, ter za vse bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse, ki za njih skrbijo, pa tudi za naše potrebe in namene.

Daj nam, o Gospod, da bi znali videti in živeti vrednote, ki nas bodo vodile v tvoje kraljestvo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


3. dan

Gospod Bog, svetega Roka si poslal med revne, brezdomne, tiste na robu družbe. V njem si vzbudil željo, da bi ti služil prek skrbi za izobčene, nezaželene ter tiste, ki niso mogli skrbeti zase.

Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene.

Vsemogočni Bog, po svetem Roku v nas okrepi moč sočutja in skrbi za nemočne, prezirane, tiste brez pravice, brezdomne in odtujene. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


4. dan

Sveti in Vsemogočni Bog, kot dediščino sv. Frančiška Asiškega si tudi v svetem Roku zasadil svetost in evangelijske vrednote. Na priprošnjo svetega Roka odstrani iz naših src občutja pohlepa, zamer, sebičnosti in nečimrnosti.

Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene.

Vsemogočni Bog, pomagaj nam, da bomo vedno bolj naravnani k temu kar nas vodi bližje k tebi in bomo tako rasli v svetosti, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


5. dan

O Bog, naš odrešenik, svetega Roka si obdaril z močjo, da je ozdravljal, lajšal trpljenje in bolečino mnogih bolnikov tistega časa. Poslal si ga kot angelskega glasnika, ki je svetu prinašal olajšanje v času hudih bolezni. Sedaj se tudi mi obračamo nate po priprošnji svetega Roka, da bi nam olajšal strah pred smrtonosnimi boleznimi in kugami sodobnega časa. Gospod, varuj nas hudih bolezni in strahu pred njimi.

Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene.

Vsemogočni Bog, vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


6. dan

Milostljivi in dobrotljivi Bog, učil si svetega Roka nad vse postaviti pomoč za odrešenje drugih. Skušal je pokazati odrešenje tistim, ki so mu stregli po življenju. Naj nas ta zgled napolni z gorečnostjo za tvojo besedo, da bi znali biti v svojem življenju ponižni in bi iskali vrednote poštenosti ter resnicoljubnosti, kot znamenje naše ljubezni do tebe in sveta, v katerem živimo.

Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene.

Vsemogočni Bog, vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


7. dan

Gospod Bog, ti si izbral svetega Roka, da je bil tudi sam deležen trpljenja in strahu zaradi hude bolezni. Ko je bil osamljen in blizu smrti, je izkazal popolno zaupanje v tvojo sveto previdnost in je ozdravel. To isto predanost tvoji volji in zaupanje v tvojo previdnost v najhujših trenutkih strahu in tesnobe prosimo zase, za naše družine, prijatelje in druge.

Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene

Vsemogočni Bog, vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


8. dan

Vsemogočni in usmiljeni Bog, tvoj služabnik sveti Rok je postal prava posoda tvoje milosti in zdravilnih moči. Preko znamenja križa in njegovih rok je prihajal od tebe tvoj zdravilen dotik. Z našo predano molitvijo lahko tudi mi po priprošnji svetega Roka prinašamo sočloveku tvojo bližino in upanje.

Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene

Gospodar življenja, preko znamenja svetega križa in dotika bližine sočloveka, prinašaj svojo ljubezen hudo bolnim in umirajočim, po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


9. dan

Stvarnik vesolja, vse v življenju svetega Roka je delo tvojih rok. Dar vere, skrb za onemogle, ljubezen do ubogih, bolnih in umirajočih. Sam je bil smrtno bolan, izobčen, po krivici zaprt in najrevnejši med revnimi. Na njegovo priprošnjo pomagaj vsem, ki trpijo po krivici. Daj nam, da bomo te dni radi opravljali molitve in žrtve za sveto cerkev, papeža, župnijo in domovino ter za druge in za vse potrebe.

Vsemogočni Bog, vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš + zdrava Marija + Slava Očetu…

Sveti Rok, prosi za nas – 3x


SKLEPNA MOLITEV

Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo v času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo na župnijski praznik zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

(Prirejeno po Novena to St. Roch, www.strochoxford.com)

Svete maše na Selah bodo v ponedeljek, 16. 8. ob 8. in 10. uri (Rokovo), lepa nedelja pa bo 22. 8. ob 10. uri. Vabljeni!

Več o cerkvi svetega Roka na Selah in o samem svetniku si preberite tukaj.