Osnovne molitve

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

 

Molitev

 

JUTRANJA MOLITEV

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. – O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj: Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.


VEČERNA MOLITEV

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. – Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim; in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. – Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.


KESANJE

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.


MOLITEV K MATERI BOŽJI

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.

 

Molitev

 

APOSTOLSKA VEROIZPOVED

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.


NICEJSKO-CARIGRAJSKA VEROIZPOVED

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Ki izhaja iz Očeta in Sina. Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril po prerokih. In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.


ANGEL GOSPODOV

Angel Gospodov je oznanil Mariji.
In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Glej, dekla sem Gospodova.
zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala.

In med nami prebivala.
Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica!

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji v slavo vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


RADUJ SE KRALJICA NEBEŠKA

(V VELIKONOČNEM ČASU)
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja.
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, svet razveselil, daj, prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Molitev

 

 

ROŽNI VENEC

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Na koncu vsake desetke molimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

VESELE SKRIVNOSTI

 • ki nam poživi vero
 • ki nam utrdi upanje
 • ki nam vžgi ljubezen

1. … ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
2. … ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. … ki si ga Devica rodila
4. … ki si ga Devica v templju darovala
5. … ki si ga Devica v templju našla

SVETLE SKRIVNOSTI

 • ki je naša pot
 • ki je naša resnica
 • ki je naše življenje

1. … ki je bil krščen v Jordanu
2. … ki je v Kani naredil prvi čudež
3. … ki je oznanjal Božje kraljestvo
4. … ki je na Gori razodel svoje veličastvo
5. … ki je postavil sveto evharistijo

ŽALOSTNE SKRIVNOSTI

 • ki nam utrdi spomin
 • ki nam razsvetli pamet
 • ki nam omeči voljo

1. … ki je za nas krvavi pot potil
2. … ki je za nas bičan bil
3. … ki je za nas s trnjem kronan bil
4. … ki je za nas težki križ nesel
5. … ki je za nas križan bil

ČASTITLJIVE SKRIVNOSTI

 • ki nam vodi naše misli
 • ki nam vodi naše besede
 • ki nam vodi naša dejanja

1. … ki je od mrtvih vstal
2. … ki je v nebesa šel
3. … ki je Svetega Duha poslal
4. … ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. … ki je tebe, Devica, v nebesih kronal

 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
– in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Molitev

 

Spravna molitev

Bog bodi hvaljen.
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.


Molitev za duhovne poklice

Vsemogočni, večni in milostni Bog,
pokaži nam svojo milosrčnost in
usmili se našega naroda,
ki v svojih težavah k tebi kliče.
Tvoj Božji Sin je naročil, naj prosimo,
da pošlji delavcev na svojo žetev:
z zaupanjem te zato prosimo,
daj nam v svoji brezmejni dobroti
mnogo svetih služabnikov,
pravih duhovnikov po svojem svetem Srcu,
ki bodo pastirji naših duš.
Vzemi iz našega naroda
in tudi iz naše župnije
v svojo sveto službo tiste,
za katere veš, da bodo kot pravi apostoli
neutrudno delali in se radostno žrtvovali
za tvojo slavo, za sveto katoliško Cerkev
in za naše zveličanje. Amen.


Molitev za naš kraj

Molimo za kraj, v katerem živimo; za svoje someščane (sovaščane), da bi vsak izmed nas našel človeško sožitje in kraj miru.
Molimo za vse, ki živijo ob nas; za sosede in znance, za prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu ali so nam nadležni.
Molimo za varen promet v našem kraju, da ne bi ogrožali svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše otroke pred nesrečami.
Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo.
Molimo za tiste, ki v mestu delajo; za delavce po tovarnah, za umetnike in znanstvenike, za učitelje in profesorje, za socialne delavce in vse, ki se trudijo po bolnišnicah.
Molimo tudi za naše duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo Cerkev, da bi složno zastavili vse svoje sile v dobro našega kraja.
Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje; za tujce, da bi jih sprejeli z vso vljudnostjo. Molimo za bogate, da bi vedno znali odpreti svoje hiše in svoja srca potrebnim in nesrečnim.
Molimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih mučijo strah, dolgčas ali obup; za tiste, ki so bili iztrgani iz našega občestva; za Ijudi po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.
Molimo za nas same, da si bomo prizadevali za slogo v našem kraju. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora, temveč bomo složno kot eno telo gradili Božje mesto že tu na zemlji. Amen.


Presveta Devica Marija!

Ti si Jezusova mati:
ti si ga pod srcem nosila, ga rodila
in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati:
tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso
zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in
bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku, ki živi
in kraljuje vekomaj. Amen.

 


Blagoslovi ob velikonočnih praznikih

Blagoslove najdete tukaj