Velikonočne duhovne vaje z evangelizatorji ljubezni, 7. teden

Slika tedna

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. (Lk 1,38) – Marija je bila povabljena po angelu, tebe je v teh dneh Gospod v držo služenja vabil po duhovnih vajah. Kako se počutiš? Kaj ob tem želiš, slutiš, vidiš za svojo pot naprej? 

Priprošnji Marije, neveste Svetega Duha, se izročamo na četrti dan binkoštne devetdnevnice.

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

Na tej povezavi: https://docs.google.com/document/d/1ClRzF7mtUDLA8yvor41Gl1EGPQtj_pb5IAR7_dSY-vk/edit lahko še vedno podeliš svoje predloge in izkušnje, kako lahko služimo drug drugemu in s tem pričujemo o Božji ljubezni.

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

»Tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz odprem vaše grobove, dvignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas dvignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha vdihnem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in storil, govori Gospod.« (Ezk 37,12-14)

Kako se ta Beseda nanaša na tvoje življenje? Se je kdaj že izpolnila? V čem si njene izpolnitve še želiš? Peti dan devetdnevnice naj bo tvoja prošnja Svetemu Duhu, da vstopi v ta tvoj grob in stori, da boš v tistem, kar je zamrlo, spet oživel(a).

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

Videla sem veliko žgoče sonce in nas, kako pod tem soncem z naglico in prepoteni kopljemo velikansko luknjo v zemljo. Kar dolgo smo kopali in bili že povsem umazani od zemlje, ko so iz zemlje začele gledati roke, in potem vidim, da je tam spodaj ogromno ljudi. Vsak izmed nas potegne po enega iz te velike luknje v zemlji, in ti ljudje se nam potem pridružijo pri kopanju in tako na plano potegnemo vedno več ljudi. Vidim tudi Jezusa, ki je v primerjavi z nami zelo velik in se kot ogromen obok skloni nad nami, da nam dela senco pred žgočim soncem. Potem so bile še besede: »Vaša dejanja niso polna blišča in glamurja, vaših dejanj ne bo nihče nagradil s plaketo ali zlatom, vaša dejanja so polna ljubezni in usmiljenja in vaša nagrada sije iz hvaležnih oči najmanjših bratov in sester, ki ste jim olajšali stisko. To naj vam bo vselej pred očmi, da delate za najmanjše, najbolj uboge in najbolj stiskane!« (DV EL, 13. december 2012)

Kar si zjutraj prejel(a), lahko že daješ naprej! Prosi Svetega Duha, naj ti pokaže, kdo te zdajle potrebuje – in nato bodi roka, ki z dejanjem ljubezni in usmiljenja dviga bližnjega v življenje.

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

»Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.« (Rim 8,26-27)

Omogoči si v tem dnevu 15 minut puščave – 15 minut na tihem in samotnem kraju, ker boš lahko z Gospodom. To vajino srečanje začni s prošnjo Svetemu Duhu, naj posreduje, naj ti pride na pomoč, naj te on vodi v molitev šestega dneva devetdnevnice. Potem? Se prepusti! :)

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

»Obiskujte bolne in zaprte, tolažite žalostne, nahranite lačne, oblecite gole! Služite bratom in sestram! In razvijajte duhovne darove, da boste tudi z njimi služili.« (DV EL, 26. avgust 2011)

Razvijaj duhovne darove, pouči se o njih. Opisane najdeš v Svetem pismu (1 Kor 12,1-11), za razlago in poglobitev pa lahko uporabiš katehezo papeža Frančiška:

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

Na zadnji, veliki dan šotorskega praznika, je Jezus vstal in zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« To je namreč govoril o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, ki so sprejeli vero vanj. Duh namreč še ni prišel, ker Jezus še ni bil poveličan. (Jn 7,37-39)

Trenutek za naravoslovje: kaj v naravi pomeni reka, kaj vse daje in omogoča? Če o tem temeljito razmisliš, boš lahko naredil(a) močne vzporednice z duhovno reko žive vode.

Sedmi dan binkoštne devetdnevnice? Pojdi … in pij …

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Splošni pogoji.
I Accept

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

Bila je podoba Jezusa, kako stoji ob tebi in ti ponuja vodo iz svojega Srca. Hoče, da ta voda teče iz njegovega Srca k tebi, na tvoje srce, na tvoje rane … Ko Jezus zliva vodo na tvoje ranjeno srce in se tam rane počasi celijo, teče preko tebe voda tudi na ostala srca in jih ozdravlja. Ko pa se ti obrneš stran, kakor da nočeš več te vode, takrat se prekine ves ta tok in tudi tista srca stagnirajo, tudi po njih ne teče več voda, kot da bi tvoje srce bilo posrednik. (DV EL, 27. julij 2010)

Draga sestra, brat, kako je s tvojim srcem? Rane se celijo počasi – vztrajaj, ne obračaj se stran, da ne bodo ostali žejni tisti, ki jih reka žive vode doseže samo po tebi. Čudovita skrivnost duhovnega materinstva in očetovstva …

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

»Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.« (1 Kor 12,4-7)

Vsakomur se daje razodetje Duha – kot dar molitve, modrosti, spoznanja, vere, ozdravljanja, čudežev, prerokovanja, razločevanja … Kako je s tvojim poznavanjem in uporabo teh darov? Moraš tu storiti kak korak naprej?

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

»Ne boj se! Jaz sem z vami! Mojega Duha imate; če delate, kot vam naroča On, ne morete v ničemer zgrešiti. Duh pa vam govori v vaših srcih. Poslušajte ga!« (DV EL, 26. avgust 2011)

Predzadnji dan dvetdnevnice postavljamo predte izziv, da vstopiš v pogovor s Svetim Duhom. Pozorno poslušaj, prisluškuj – katere od misli, ki se v tebi rojevajo v molitvi, so tvoje, katere pa v vajin pogovor šepeta On? Po sadovih jih lahko spoznaš; »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22-23).

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

»Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, tako je tudi pri Kristusu. V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha.« (1 Kor 12,12-13)

Več kot bratje in sestre smo: eno telo smo, Kristusova Cerkev. Zato:

»Poglej se, Cerkev, v zrcalo,
pa ti bo duša zapela.
Veseli se, Bog je s teboj
in z milostjo si prežeta!
Tvoja mladost traja
in se nikoli ne neha.
S tem ogledalom se ni
bati gub tretjega tisočletja.«

(R. Cué, Radostno verujem)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Splošni pogoji.
I Accept

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

»… zato se ne predajaj brezupu, ampak zaupaj vame in jaz ti dam Duha življenja, ki bo kot ogenj, ki nikoli ne ugasne, gorel v tvojem srcu.« (DV EL, 27. april 2012)

Predvečer Binkošti je. Pridruži se Cerkvi, ki v tej noči bdi, moli in čaka Boga …

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Splošni pogoji.
I Accept

Za jutranje minute ob Svetem pismu:

Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha!« (Jn 20,21-22)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Splošni pogoji.
I Accept

Za večerne minute ob Duhovnih vajah EL:

»Popolnoma vse sem vam že povedal. Zdaj je vaša naloga, da izpolnite, kar sem vam naročil. Ne bojte pa se, kajti jaz sem z vami. Brez mene ne zmorete ničesar, z menoj pa zmorete vse. Jaz sem z vami, da vam pomagam, toda vi ste tisti, ki se morate lotiti spolnjevanja mojih zapovedi in naročil.« (DV EL, 7. januar 2018)

Dragi udeleženci duhovnih vaj, tudi mi lahko v tem trenutku ponovimo za Jezusom: za teh naših 7 skupnih tednov je to vse. No, ne še popolnoma vse … najprej si nekaj dni odpočijte in naj duhovne vaje odmevaje, potem pa se še kaj oglasimo.

Vaši bratje in sestre iz ekipe velikonočnih duhovnih vaj 2020