Na praznik sv. Petra in Pavla, velikih apostolov in stebrov Cerkve, bodo letos posvečeni štirje novi duhovniki. Gospod jih kliče, da bi kot duhovniki živeli svojo krstno poklicanost, poklic svetosti, ljubezni in pričevanja za Božje kraljestvo. Postavljeni v službo ostalim bratom in sestram, da bodo prek zakramentov omogočali pot do večnega življenja, z besedo oznanjali Kristusa in Ga z življenjem posnemali.

Prosimo za njihovo svetost, močno vero in ljubezen do Boga in Cerkve.

Molitev za novomašnike

Gospod Jezus, dobri Pastir!

Pri zadnji večerji si apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim pridružuješ novih delavcev v svojem vinogradu. Tako tudi letos naklanjaš Cerkvi na Slovenskem novih delivcev svetih skrivnosti.

Prosimo te za vse letošnje novomašnike; ohrani jih v zavetju svojega presvetega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove roke, ki se bodo vsak dan dotikale tvojega presvetega Telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih bo rdečila tvoja dragocena Kri. Ohrani čista in sveta njihova srca, ki bodo zapečatena z znamenjem tvojega duhovništva.

Posvečuj jih, da bodo verovali, kar bodo brali; učili, kar bodo verovali; živeli, kar bodo učili. Naj rastejo v ljubezni do tebe in ti ostanejo vedno zvesti. Obilno blagoslovi njihovo pot, saj bodo oni ohranjali tvojo obljubo, da boš z nami vse dni do konca sveta, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Žiga Kreft