Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec

Navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19

Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za preprečevanje širjenja korona virusa COVID-19. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.