Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec

Splošni pogoji zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov, fotografij, avdio in video posnetkov

Upravitelj

Upravitelj podatkov je Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec.

Pooblaščene osebe

Pooblaščene osebe zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov so: župnik in voditelji posameznih skupin, ki delujejo v okviru Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe.

Zbiranje, obdelovanje in hramba

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec osebne podatke zbira, obdeluje in hrani v namene verske dejavnosti in delovanja skupin, ki delujejo v okviru Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec. Zbirajo se ustno ali pisno ob prijavah v posamezne skupine preko spleta (prijava na prejemanje novic, oznanil ipd.) ali ob prijavah na občasnih dogodkih namenjenimi verskim dejavnostim (npr. romanja, izleti…) in dejavnostim skupin, ki delujejo v okviru Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec (npr. duhovne vaje, tabori, nastopi…). Osebni podatki so hranjeni v župniji in se ne posredujejo tretjim osebam. Hranimo jih do izrecnega pisnega preklica.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih uporabniki posredujejo, obdelujemo z njihovim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Pravilnikom o verski dejavnosti.

Namen uporabe osebnih podatkov

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

 • Objavo mašnih namenov v ustni, tiskani ali elektronski obliki v župnijski cerkvi, na oglasnih deskah in na spletu
 • Obveščanje župljanov in članov skupin, ki delujejo v župniji po navadni in elektronski pošti, po telefonu in spletu
 • Pošiljanje župnijskih oznanil, gradiv, vabil in drugo po navadni in elektronski pošti, po telefonu in spletu
 • Delovanje spletnih strani
 • Vodenje evidence veroučnih skupin
 • Vodenje evidence pevskih zborov
 • Vodenje evidence Pastoralne zveze Župnij Slovenj Gradec
 • Vodenje evidence skavtskih skupin
 • Vodenje evidence Oratorija
 • Vodenje evidence bralcev
 • Vodenje evidence župnijskih sodelavcev
 • Vodenje evidence drugih skupin
 • Interni imenik
 • Objavo člankov, fotografij, avdio in video posnetkov v občinskih in drugih glasilih

Rok hrambe podatkov

Osebni podatki uporabnikov se bodo hranili ves čas delovanja Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec, oziroma do preklica s strani posameznega uporabnika, za katerega se podatki hranijo in ki bo zahteval njihov izbris. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Pravica do vpogleda, preklica in izbrisa

Pravica do vpogleda v osebne podatke

Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled hranjenih osebnih podatkov in nas lahko kontaktira v primeru, da ima vprašanja v zvezi z njimi – npr. katere podatke shranjujemo in njihov izvor. Izpis osebnih podatkov, ki jih župnija hrani za zgoraj naštete namene, bo uporabnik prejel na svoj e-poštni naslov. Vsak uporabnik lahko tudi zaprosi za popravek, spremembo ali izbris podatkov.

Pravica do preklica soglasja

Svoje soglasje za uporabo zgoraj naštetih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisnim zahtevkom na naslov Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec. V primeru preklica, osebnih podatkov uporabnika ne bomo več uporabljali za namene v Splošnih pogojih. Umik soglasja se bo upošteval od časa zahtevka naprej in ne bo vplival na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil zahtevek poslan.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

V skladu s 17. členom Uredbe (EU) 2016/679 lahko uporabnik izrecno zahteva popoln izbris, popravek ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Izbris lahko uporabnik zahteva s poslanim pisnim zahtevkom na naslov Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec. Upravitelj mora na zahtevek odgovoriti najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka.

Omejitev izbrisa osebnih podatkov iz matičnih knjig

Izbris osebnih podatkov iz matičnih knjig (t. i. pravica do pozabe) ni mogoč, ker se ti podatki arhivirajo v javnem interesu, za zgodovinsko raziskovalne in statistične namene.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsaka oseba, katere osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo pri nas, ima pravico do prenosljivosti teh podatkov.

Izjava o skrbnem ravnanju

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec in pooblaščene osebe se zavezujemo, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in z njimi ravnali v skladu s Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov, Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Pravilnikom o verskih dejavnostih. Posebno skrb bomo namenili varovanju osebnih podatkov mladoletnih oseb in občutljivih članov naše skupnosti. Zavezujemo se, da bomo podatke primerno hranili in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Zahtevo po spremembi ali izbrisu bomo obravnavali v najkrajšem možnem času.