Z oktobrom 2021 smo po korona premoru ponovno začeli s srečanji skupine Vera in luč. Vključeni so otroci in odrasli s posebnimi potrebami ter njihovi starši, sorodniki in spremljevalci.

Temelj našega dela je, da je vsak človek, tudi oseba z motnjo v razvoju, poklicana, da živi Jezusov nauk. Glavno vodilo je, da je vsak od nas luč, ki sveti drugim preko povezanosti v Bogu, prijaznosti in dobrih dejanjih.

Srečujemo se enkrat mesečno. Letos bomo spoznavali svetopisemske osebe, ki so bile blizu Jezusu. Na začetku se vsi med seboj pozdravimo, sledi predstavitev osebe, nato pa imamo spremljevalci skupaj z otroki ustvarjalno delavnico, starši pa pogovor na določeno temo. Vsakič imamo tudi sveto mašo. Na koncu se posladkamo in družimo.

Naslednje srečanje bo 13. 11. 2021 ob 14. uri v Elizabetinem domu. Vabljeni vsi, ki bi se želeli pridružiti.

Janez Kac