Zaroka ima za vernega fanta ali dekle tudi versko razsežnost, zato je primemo, da se v posebnem obredu Bogu zahvalita za ljubezen in ga (skupaj s starši, prijatelji in znanci) prosita za pomoč, ki jo bosta potrebovala za pripravo na zakon.

Tako beremo v obredniku Blagoslovi, kjer med blagoslovi ob najrazličnejših priložnostih najdemo tudi blagoslov zaročencev, ki se navadno izvede ob zaroki ali kmalu po njej – kot prvi korak poti priprave na prejem zakramenta svetega zakona. Blagoslova ni dovoljeno podeliti med sveto mašo.

Kaj in koga potrebujemo?

Mora biti navzoč duhovnik? Ne nujno:
Kadar obhajamo zaroko v ožjem krogu obeh družin, je primemo, da vodi obred eden od staršev, če je navzoč duhovnik ali diakon, je primerneje, da on vodi opravilo, navzoči pa se morajo jasno zavedati, da ne gre za poročni obred.

Tu opisani obred lahko uporabijo duhovnik, diakon, starši ali drug laik; posamezne dele obreda naj prilagodijo okoliščinam.

Kako obred poteka?

Bogoslužje opravimo pri mizi, na katero smo postavili križ in prižgano svečo.
Obred lahko začnemo s pesmijo, vsekakor pa z znamenjem križa.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.

 • Duhovnik ali diakon: Milost in mir Gospoda Jezusa Kristusa, ki je vir vsake ljubezni, naj bo z vami vsemi.
  Vsi: In s tvojim duhom.
 • Laik: Dobri Bog, zbrali smo se, da se zahvalimo za srečo, ki nas navdaja zaradi ljubezni teh zaročencev. Naj bo to srečanje tebi v čast, nam pa v duhovno korist. Po Kristusu, našem Gospodu.
  Vsi: Amen.

Duhovnik ali diakon nagovori zbrane tako ali podobno:
Bratje in sestre, ob velikih dogodkih našega življenja še posebej čutimo Božjo bližino in dobroto. Gotovo je zaroka za vaju, draga zaročenca, pa tudi za vajine domače, pomemben življenjski dogodek. Zato je prav, da se ob tej priliki zahvalimo Bogu za vajino medsebojno ljubezen in ga prosimo, da vaju spremlja v pripravi na življenje v zakonu in družini.

Sledi berilo, ki ga izberemo med naslednjimi:

 • Vp 4,1a.9-10ab; 8,6-7
 • 1 Kor 13,1-3
 • 1 Kor 13, 4-8a
 • Tob 7,9c-10.11c-17
 • 1 Mz 1,26-28.31a
 • Rim 12,1-2.9-13
 • Raz 19,1.5-9a
 • Mt 7, 21.24-25
 • Jn 5, 9-12

 

Psalm: Ps 146 (7.8-9a.9bc-10)

Odpev: HVALI, MOJA DUŠA, GOSPODA.

Gospod je vekomaj zvest,
vrača pravico stiskanim,
deli kruha lačnim.
Gospod oprošča jetnike. – Odpev.

Gospod odpira slepim oči,
Gospod dviga potrte.
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce. – Odpev.

Siroto in vdovo vzdržuje,
naklepe grešnikov pa razdira.
Gospod bo kraljeval vekomaj,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. – Odpev.

 

Če je prisoten duhovnik ali diakon, naj razloži tudi smisel opravila, da ga bodo razlikovali od poročnega obreda, sicer pa v tihoti premislimo, kaj nam Bog govori po prebranem svetopisemskem odlomku.

 

Sledijo prošnje za vse potrebe.

a) Voditelj: Bog, naš Oče, ti nas ljubiš, zato te upamo prositi: BODI VEDNO Z NAMI.

  1. Sprejmi in utrdi ljubezen teh zaročencev.
  2. Pomagaj jima, da se bosta odgovorno pripravljala na zakon.
  3. Poveži njuni družini s prijateljskimi vezmi.
  4. Varuj in vodi fante in dekleta iz naše župnije.

Voditelj: Nebeški Oče, verujemo, da nas boš uslišal, saj nas imaš rad in nam želiš dobro. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

b) Namesto teh prošenj lahko eden od zaročencev moli naslednjo molitev:

Gospod, vsaka prava ljubezen je odsev tvoje ljubezni. Zato te prosiva, pomagaj nama, da se bova tako ljubila, da bo najina ljubezen podoba tvoje ljubezni. To prosiva tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Vsi: Amen.

Zaročenca lahko v znamenje obljube stopiti v zakon podpišeta zaročno listino ali si izmenjata zaročna prstana.

 

Duhovnik ali diakon lahko prstana blagoslovi in pokropi z blagoslovljeno vodo:
Dobri Bog, blago+slovi ta prstana. Naj I. in I. spominjata na obljubo, ki jo danes dajeta, da bosta čas pred poroko preživela pod tvojim varstvom.
ALI
Gospod Bog, blago+slovi ta prstana, da bosta zaročencema znamenje tvoje bližine in medsebojne ljubezni ter zvestobe. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

BLAGOSLOVNA MOLITEV

a) Laik: Gospod, bodi hvaljen in zahvaljen. I. in I. spremljaš in s svojo modrostjo tako navdihuješ, da ljubita drug drugega. Poveži njuni srci, da ostaneta zvesti dani besedi, ti v vsem ugajata in tako srečno prideta do zakramenta svetega zakona. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

b) Duhovnik ali diakon: Molimo. Gospod Bog, izvir vse ljubezni. Po sklepu tvoje previdnosti sta se ta dva mlada srečala v medsebojni ljubezni. Ko se pripravljata na zakrament svetega zakona in hrepenita po tvoji milosti, ju podpri z nebeškim blago+slovom, da bosta drug drugega še bolj spoštovala in se s čisto ljubeznijo ljubila. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

c) Eden od staršev: Dobri Bog, človeka si ustvaril po svoji podobi in mu dal čuteče srce. Dal si mu sposobnost ljubiti in drugega osrečevati. Ko se ti zahvaljujemo za ta dar, te tudi prosimo, blagoslovi našega I. in našo I. Tvoj Sveti Duh naj ju utrjuje v medsebojni povezanosti, spoštovanju, zaupanju in zvestobi. Daj jima življenjsko vedrino, da bosta stopila v zakon polna upanja in trdne vere. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Starši lahko drug za drugim pokrižajo zaročenca in zaročenko. V ta namen lahko uporabijo tudi blagoslovljeno vodo.

 

SKLEPNI OBRED

a) Duhovnik ali diakon: Gospod z vami.
Vsi: In s tvojim duhom.
Duhovnik ali diakon: Bog, vsemogočni Oče, naj vama podeli svoje veselje.
Vsi: Amen.
Duhovnik ali diakon: Edinorojeni božji Sin naj bo z vama na vajini življenjski poti.
Vsi: Amen.
Duhovnik ali diakon: Sveti Duh naj vedno razliva v vajini srci svojo ljubezen.
Vsi: Amen.
Duhovnik ali diakon: Tudi vas, ki ste se zbrali k temu obredu, naj blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in + Sveti Duh.
Vsi: Amen.

b) Laik: Tebe, Boga, hvalimo zdaj in vekomaj.
Vsi: Amen.

Obred se lahko sklene s primerno pesmijo.

Želite biti obveščeni o dogodkih in objavah Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec?

Prijavite se in novosti boste prejeli v svoj e-nabiralnik.

  Spremljajte nas na družbenih omrežjih

  Spremljajte vsa naša aktualna dogajanja tudi na našem uradnem Facebook, Instagram in Youtube profilu.