Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je duhovnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župnijah. Predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župnijah. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnij. (povzeto iz Statuta ŽPS)

Leta 2012 je g. nadškof dr. Marijan Turnšek imenoval Pastoralno zvezo župnij Slovenj Gradec, ki zajema župnije Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg.

Prva leta so v Pastoralni zvezi župnij (PZŽ) delovali štirje župnijski pastoralni sveti. Tekom časa se je izkazalo, da to ni najbolj optimalna oblika delovanja, zato se je oblikoval Medžupnijski pastoralni svet Pastoralne zveze župnij. V praksi se je izkazalo, da je povezovanje vernikov učinkovito tudi z dobrim sodelovanjem, načrtovanjem in izvajanjem. Verniki iz vseh župnij si postajamo vedno večja opora in soustvarjamo duhovno in občestveno skrb od rojstva do smrti.

Člani ŽPS so podpora in pomoč duhovnikom ter skupaj z njim vidijo, čutijo in vodijo Pastoralno zvezo župnij. Skupaj molimo, načrtujemo in pri svojem delu sledimo karizmi, poslanstvu ter zastavljeni viziji Pastoralne zveze župnij (Strateški načrt PZŽ 2015):

Karizma PZŽ je določena, trajno ustanovljena skupnost vernikov, ki obsega župnije Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg. Pod oblastjo krajevnega škofa jo upravlja skupina duhovnikov, oziroma odgovorni župnik moderator. Povezuje vse vernike omenjenih župnij v evharistično skupnost in je zanje srce liturgičnega življenja ter prednostni kraj kateheze.

Poslanstvo PZŽ je voditi ljudi h Kristusu. Duhovnikom so v moči službenega duhovništva zaupane naloge poučevanja, posvečenja in vodstva vernikov. Laiki smo v moči krstnega duhovništva poklicani delovati pri katehezi, bogoslužju, oblikovanju, načrtovanju in vodenju skupin ter s svojo držo povezovati posamezna župnijska občestva v PZŽ, zlasti pa v delih dobrodelnosti in bratstva uresničevati Gospodovo ljubezen do bližnjega.

VIZIJA PZŽ Slovenj Gradec

»Naša pastoralna zveza župnij bo postala eno občestvo v duhu edinosti, sodelovanja in odprtosti, kjer bo vsak dejavno živel svojo karizmo preko poglobljene osebne vere. Z navdušenjem, zgledom in besedo bomo pričevali hojo za Jezusom Kristusom!«

Teja Palir in Milena Pačnik