Kako bomo praznovali Veliko noč?

Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel
in šel v svojo slavo? Lk 24,26

Velikonočni ponedeljek

“Ne bojte se! Pojdite in sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli.” (Mt 28,10)

Ni samo dela prost dan. Na nek način je dan čudenja pa tudi žalovanja. Učenci (nekateri) še vedno ne morejo verjeti, da je Jezus vstal od mrtvih in zato razmišljajo, kako bi čim prej pozabili na vse skupaj. Razočarani so. In med tem razočaranjem se na njihovi poti pridruži Jezus. Končni rezultat je veliko navdušenje in veselje, ki ga želimo deliti z drugimi.

Skupaj se udeležimo obreda svete maše in v družini v skupni molitvi podelimo naše razloge veselja in upanja. Za kaj smo hvaležni? To lahko napišemo na listke, ki jih potem obesimo po našem stanovanju. Naj nas v tem velikonočnem tednu spominjajo, kako velike reči nam je storil Gospod.

Preberite Božjo besedo.

Apd 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-8.9-10.11; Mt 28,8-15

Emavs. Jezus hodi z nami.

Danes se odpravimo na izlet, lahko s krščenci, morda niso dovolj blizu. Pripravimo zoom pozdrav z njimi in gremo na bližnji hrib za naše povezovanje? Pa vzemimo Jezusa s seboj. Ne le na to pot. Kar v življenje!

Velika noč

“Bog pa ga je obudil tretji dan …” (Apd 10,40)

Začne se s pokanjem skal, v zgodnjem jutru, ko še vse spi. Zagrinjalo se pretrga. Kar je bilo nedosegljivo, nam spet pripada – Življenje.

Zjutraj so se včasih vile vstajenjske procesije. Danes pa lahko to naredimo sami. Ali po stanovanju ali okoli hiše, s kadilom in prepevanjem Aleluje. Končno jo lahko zapojemo iz srca! Po zgodnji maši (če je možno) si pripravimo velikonočni zajtrk.

Ne pozabimo tudi na voščila in objeme z domačimi, na veselje, ki ga lahko pripravimo drug drugemu. Za to niso potrebna posebna darila. Predvsem bomo obdarili drug drugega s povabilom pravega Gosta, ki naj postane naš domačin.

Razdelimo si molitve pri obrokih med vse družinske člane in se na to lepo pripravimo. Očetje naj se ne izmikajo :)

Preberite Božjo besedo.

Apd 10,34.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9

Aleluja. Veselimo se.

Praznujemo z veseljem v srcu. Prijazni smo drug do drugega.

Sobota Velikega tedna

V soboto pa so po zapovedi počivale. (Lk 23,56b)

Dan pozornosti, dan zatišja. Tako hitro postane dan naglice in raztresenosti, pa hkrati že dan velikega praznovanja. Spominja na prenekatero bdenje v kakšni vežici. Malo vstran je pokojnik in njegovi žalujoči, mi pa ne vemo kaj bi. In potem je tu pecivo in alkohol in nesmiselni pogovori.

Danes je nevarno, da nas tudi krščanski obredi zavedejo in odpeljejo proč, če jim ne damo priložnosti, da nas nagovorijo.

Najprej blagoslov ognja, ki nikakor ni samo šega in običaj. V naš dom prinaša z vonjem tudi znamenje Božje prisotnosti in Njegov blagoslov.

Sledi skrbno pripravljena košara z velikonočnimi jedmi. To niso samo dobrote, ki si jih bomo postregli. Spominjajo na veličino življenja, Božjega, ki ga smrt ne ustavi. In zvečer končno slavje luči, vigilija, praznovanje velikega, največjega pričakovanja. Znova se bo zaslišala Aleluja in pretrgal molk žalosti. Bog je premagal smrt in z njim smo v življenje zapisani tudi mi.

Ni praznovanja ognja, blagoslova jedi in slavju luči, če se nismo ustavili ob Božjem grobu. Ker ni možno v cerkvi, to napravimo doma. 

To je noč, o kateri je pisano: noč bo svetla kakor dan, noč bo razsvetljevala moje veselje. Ta sveta Velika noč preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje, preganja sovraštvo, prinaša slogo in uklanja vladarstva.

Preberite Božjo besedo.

(1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 (2. berilo) 1 Mz 22,1-18; (3. berilo) 2 Mz 14,15-15,1; (4. berilo) Iz 54,5-14; (5. berilo) Iz 55,1-11; (6. berilo) Bar 3,9-15; 3,32-4,4; (7. berilo) Ezk 36,16-28 (8. berilo) Rim 6,3-11; (1. psalm) Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35 (2. psalm) Ps 16,5.8-11; (3. psalm) 2 Mz 15,1-6.17-18; (4. psalm) Ps 30,2.4-6.11-13; (5. psalm) Iz 12,2-6; (6. psalm) Ps 19,8-11; (7. psalm) Ps 42,3.5; 43,3.4 (8. psalm) Ps 118,1-2.16-17.22-23; Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mr 16,1-7

Zbrali smo se, da Bog blagoslovi ta ogenj. Ker ogenj s svojo svetlobo preganja temo in s toploto mraz, nas spominja na Božje resnice in Božjo ljubezen. Ker pa ima v sebi moč, da uniči in spremeni vse, kar je gorljivega, je podoba očiščevanja, uničenja, Božje sodbe. – Prisluhnimo svetopisemskemu zapisu o Mojzesu, ki je v gorečem plamenu spoznal Božjo navzočnost.

BOŽJA BESEDA

Bralec: Berilo je iz druge Mojzesove knjige (3,7-6).

Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k božji gori Horebu. Tedaj se mu je prikazal Gospodov angel v ognjenem plamenu iz sredine grma. Pogledal je in, glej: grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel: »Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen, kako da grm ne zgori!« Ko je Gospod videl, da gre gledat, ga je poklical iz sredine grma in dejal: »Mojzes, Mojzes!« Odgovoril je: »Tukaj sem!« Bog je rekel: »Ne bližaj se semkaj! Sezuj si čevlje z nog, zakaj kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja.« Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril obraz; zakaj bal se je gledati v Boga.

To je Božja Beseda.
Vsi: Bogu hvala.

Očenaš.

BLAGOSLOVNA MOLITEV

Voditelj: Sveti Bog, v gorečem grmu si razodel svoje veličastvo in po jezikih, ki so bili kakor plameni, opozoril na prihod Svetega Duha. Prosimo te, blagoslovi ta ogenj, da nam bo znamenje tvoje bližine, v naših srcih pa prižgi ogenj ljubezni, ki nikoli ne ugasne. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Voditelj pokropi ogenj z blagoslovljeno vodo.

Obred lahko sklenemo s primerno pesmijo. 

 • od 12.00 do 18.00 vsako polno uro na KorTV

Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo  ‘Božje okolje’ in so podoba velikonočne večerje, ki  jo je Jezus obhajal s svojimi učenci. Prav tako pa  nas posamezne dobrote spominjajo na Kristusa –  trpečega, umrlega in vstalega. 

Predlagamo, da se cela družina zbere k  blagoslovu na primernem mestu (kuhinja, domača  kapelica …). Nekdo od starejših naj vodi obred,  vmes pa sodelujejo tudi drugi. Na začetku se lahko  zapoje kakšno primerno postno pesem. Prižgite  kakšno svečo in si pripravite blagoslovljeno vodo. 

POTEK OBREDA 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

Voditelj razloži, zakaj smo se zbrali (še posebno,  če so prisotni otroci): 

Zbrali smo se k blagoslovu velikonočnih  jedil. Sveto pismo govori o Izraelcih, ki so že v  Stari zavezi, daleč pred Jezusovim rojstvom,  praznovali veliko noč. To je bil praznik spomina  na čudežno rešitev iz egiptovske sužnosti. Za  ta praznik so se zbrali v krogu družine in uživali  jedi, kakor jim je nekoč naročil Mojzes. 

Čudežna rešitev Izraelcev je podoba Kristusovega odrešilnega dela. Mojzes je rešil Izraelce egiptovske sužnosti, Jezus je rešil vse  ljudi suženjstva greha. 

Blagoslov velikonočnih jedil prinaša v našo  sredo veselje nad odrešenjem in v nas budi  hvaležnost Bogu za vse, kar nam v svoji dobroti  naklanja. 

Bralec prebere kratek odlomek iz Svetega pisma:

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 

Tedaj je rekel Gospod Mojzesu in Aronu v  egiptovski deželi:  “Deseti dan tega meseca naj si vsakdo priskrbi po eno jagnje. Hranite ga do štirinajstega  dneva tega meseca! Potem naj ga vsa zbrana  Izraelova občina zakolje proti večeru.  Vzamejo naj nekaj krvi in naj z njo pomažejo  oba podboja in naddurje hiš, v katerih ga bodo  jedli.  Takole pa ga jejte: imejte ledja prepasana,  opanke na nogah in palico v roki: imejte ledja  prepasana, opanke na nogah in palico v roki:  jejte ga v naglici!  To je Gospodov mimohod. To noč pojdem  skozi egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi.  Tedaj bo kri za vas znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo  vas; pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo.” 

To je Božja beseda. Bogu hvala.

Nato Bogu izrazite svoje prošnje – lahko nekdo  prebere napisane prošnje, lahko jih sestavite tudi  sami ali pa sami kakšno dodate. 

Gospod Jezus, iz ljubezni do nas si trpel in  umrl, zato se z zaupanjem obračamo nate in  te prosimo: 

(bralec:) 

 1. Pomagaj vsem kristjanom, da bomo ljubili  Boga z vsem srcem in vsem mišljenjem. 
 2. Pomagaj nam, da naša ljubezen do  bližnjega ne bo le v besedah, ampak predvs em v dejanjih. 
 3. Pomagaj trpečim in osamljenim, da bodo  križ, ki jim je naložen, sprejeli v veri, da ga nos ijo zaradi svojega odrešenja. 
 4. Tvojemu usmiljenju priporočamo vse naše  rajne, ki so odšli s tega sveta – sprejmi jih v svoj  večni dom. 

KRUH 

Kruh je znamenje življenja, človeka ohranja  živega in mu daje moč za življenje. Spominja na  Kristusa, ki se z njim srečujemo pri sveti maši prav  pod podobo kruha. 

Molimo. 

Nebeški Oče,  ko slavimo smrt in vstajenje tvojega Sina,  te prosimo, blagoslovi ta velikonočni kruh,  ki je sad tvoje dobrote in našega dela. Naj ga zauživamo polni hvaležnosti, v svetem obhajilu pa s spoštovanjem prejemamo Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

MESO 

Po ljudskem izročilu je meso podoba Kristusa,  ki je za nas trpel in umrl. Spominja nas tudi na  velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v spomin  na rešitev iz egiptovske sužnosti.

Molimo. 

Nebeški Oče, prosimo te, blagoslovi to meso,  ki nas spominja na Kristusa,  našega Gospoda. On je pravo velikonočno Jagnje, darovano za naše grehe. Premagal je smrt in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

PIRHI 

Pirhi nas spominjajo kapljic krvi, prav tako pa so  tudi podoba groba: lupina je podoba skal, ki so za pirale Kristusov grob, a jih je vstali Kristus zdrobil. 

Molimo. 

Gospod Jezus, tvojo smrt oznanjamo  in tvoje vstajenje slavimo.  Prosimo te, blagoslovi te pirhe.  Ko jih bomo uživali,  se bomo spominjali tvojega vstajenja.  Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

HREN 

Hrena nas po svoji obliki in ostrini spominja na  žeblje in Jezusovo trpljenje, s katerim je odrešil  človeštvo greha. 

Molimo.  

Blagoslovi, o Bog, ta hren.  Ko bomo okusili njegovo ostrino,  naj se spomnimo,  da je Kristusovo trpljenje  cena našega odrešenja. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

MOLITEV NAD VSEMI JEDMI

Molimo. 

Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine,  od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi, prosimo, vse te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih  gledali tvojo neskončno ljubezen.  Vsi, ki jih bodo uživali,  naj se veselijo telesnega  in dušnega zdravja.  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Nato z blagoslovljeno vodo pokropimo jedi in  med tem zmolimo Oče naš … 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor  je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.  Amen. 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Košare, prti, diši po mesu in jajcih. Manjka še vonj kadila in blagoslovljena voda. Jezus pa je v grobu. In je središče. On je umrl za nas. Vse ostalo je zunaj. Srce pa želi Njega. Gremo zmolit h grobu (morda ga celo pripravimo doma)?

 • Velikonočna vigilija (ob 19.00 na FB Pastir.si)
 • Aleluja
 • Obnovitev krstnih obljub
 • Litanije vseh svetnikov

Petek Velikega tedna

“Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!” (Lk 23,42)

Danes je v našem domu tišina. Prekrili smo televizijo, ugasnili radio, pospravili računalnik in odstranili telefon. Ključni dan v zgodovini odrešenja. Koliko skušnjav imamo, da bi tik pred koncem kaj opustili, prilagodili, spremenili. Jezus vztraja do konca.

Ob 15h se lahko skupaj pridružimo križevemu potu. Lahko pa ga zmolimo tudi sami doma. Danes je “najmočnejši” post. Zato se iz ljubezni do Jezusa odpovemo vsem sladkarijam, priboljškom, in se samo enkrat na dan do sitega najemo. Vsekakor smo pozorni do otrok, da poskrbimo za njih.

Pravočasno načrtujmo tudi vse obroke, da bo dovolj, pa se bo hkrati poznalo tudi pri mizi. Bolj pomembno kot zatajevanje telesa, je naša ljubezen do drug drugega in Boga. Morda si starša in večji otroci skupaj pogledate film Kristusov pasijon.

Očitanja
Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Ker sem te izpeljal iz egiptovske dežele,
si svojemu Odrešeniku pripravilo križ.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem te vodil po puščavi štirideset let,
hranil te z mano in te pripeljal v prav dobro deželo,
ti pa si svojemu Odrešeniku pripravilo križ.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Kaj ti bi ti bil moral še storiti in ti nisem storil?
Jaz sem te zasadil kot svoj prekrasni vinograd,
ti pa si mi postalo čez mero grenko;
s kisom si mi namreč gasilo žejo
in s sulico si svojemu Odrešeniku prebodlo stran.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem zaradi tebe udaril Egipčane in njihove prvorojence,
ti pa si mene dalo bičati.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem te izpeljal iz Egipta in potopil faraona v Rdečem morju,
vi pa so mene izročilo velikim duhovnikom.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem pred teboj odprl morje,
ti si pa s sulico odprlo mojo stran.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem hodil pred teboj v oblačnem stebru,
ti si pa mene gnalo pred Pilatov sodni stol.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem te v puščavi hranil z mano,
ti si pa mene s pestmi in biči bilo.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem tebe napajal z rešilno vodo iz skale,
ti si pa mene napojilo z žolčem in kisom.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem zaradi tebe udaril kananejske kralje,
ti si pa mene s trstom po glavi bilo.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem dal tebi kraljevsko žezlo,
ti si pa meni dalo trnovo krono na glavo.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Jaz sem tebe povišal z veliko močjo,
ti si pa mene obesilo na les križa.

Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali si čim sem te užalil?
Odgovori mi!

Preberite Božjo besedo.

Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25; Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42

Do hišne kapelice je postavljen križev pot. Ob času Jezusovega trpljenja smo z njim v premišljevanju njegove poti. Ta dan se odpovemo prigrizkom, sladkarijam, televiziji in naredimo kakšno dobro delo.

Četrtek Velikega tedna

“Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil.” (Jn 13,15)

Še en vesel/žalosten dan. Danes se je rodila sveta maša in na nek način rojstvo Cerkve, ko je Jezus postavil duhovnike. Ni jih samo ustvaril, naredil jih je, tudi z umivanjem nog, naj oni tako služijo naprej. Pa sta ga dva od teh skoraj na enak način izdala/zatajila… Eden si ni mogel odpustiti, drugi pa je odpuščanja prosil. Kako pomembno je to! Dan namenjen bližini, ko bo Jezus zvečer, po zadnji večerji, tako zelo osamljen. Spominjamo se ga, da je bil odpeljan v ječo, kjer se ponoči začne sojenje.

Kot družina lahko podoživimo Zadnjo večerjo z Jezusom. Morda koščki jagnjetine in grenkih zelišč, hrena in kisove omake, ker nas vse to spominja na Jezusovo trenutno stisko. Skupaj si lahko pogledamo tudi primeren film.

Pripravimo vedro z vodo in dovolj brisač. V obred umivanja nog lahko vključimo vse družinske člane. Najdimo primeren prostor, da se lahko posedemo v krogu, kjer bo lahko vsak svojemu sosedu umil nogo. Na začetku je dobro prebrati del evangelija, ki nas postavi v to resničnost. Lahko … in se potem z družinskimi čani pogovorite, kaj se je pri zadnji večerji dogajalo in kaj po njej. Da je Jezus skrbno izbral s kom bo imel zadnjo večerjo. Skrbno je izbral prostor in tudi vse besede in dejanja.

Umivanje nog je njegov vzgled služenja nam in pobuda za naše služenje ne samo na Veliki četrtek. S tem, ko bomo umivali noge našim družinskim članom, odpiramo vrata srca tudi tistim, ki jih nimamo tako radi in še nimajo naše ljubezni. Po tem pogovoru se pokrižamo in morda je primerno, da z obredom začne oče. Najprej nekdo prebere prvi tekst in nato vzame vrč vedro in brisačo … Ko prvemu umije noge se usede in sledi drugi tekst.. zdaj tisti, ki mu je oče umil noge, umije noge naslednjemu družinskemu članu … in tako naprej.

Na koncu sledi še skupna molitev zahvale za mašo, na današnji dan, jo je Jezus postavil, da se obnavlja v Njegov spomin. Morda si podelite kakšen lep utrinek s kakšne maše ali preprosto kaj pri maši vas nagovarja. Temu pogovoru dodate še zahvalo za vse duhovnike sveta. Pri Zadnji večerji je tudi rojstvo mašniškega posvečenja. Skupaj obudite hvaležnost za duhovnike, ki jih poznate in jim obljubite molitev in podporo. 

Zdaj pa sledi priprava mize in skupna postrežba. Morda se pri mizi lahko igrate igro, da si nihče ne sme ničesar vzeti sam ampak samo, če mu kdo ponudi – skrbimo drug za drugega in skupaj praznujmo. 


Ko je Gospod vstal od večerje, je v umivalnik vlil vode in začel učencem umivati noge. Ta zgled jim je zapustil. 

“Gospod, ti mi hočeš noge umiti?” Jezus mu odgovori: “Ako ti ne umijem nog, ne boš imel deleža z menoj.” Pride torej k Simonu Petru, a Peter mu reče: “Gospod, ti mi hočeš noge umiti?” Jezus mu reče: “Kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a spoznal boš pozneje.” Peter mu reče: “Gospod, ti mi hočeš noge umiti?”

“Če sem jaz, Gospod in Učenik, vam noge umil, koliko bolj ste vi dolžni drug drugemu noge umivati!”

“Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj.”

“Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil,” govori Gospod.

Naj ostane v vas vera, upanje in ljubezen, to troje: največja med temi pa je ljubezen.

Preberite Božjo besedo.

2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-16.17-18; 1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15

Jagnje je pripravljeno … Pasha. Jezus umiva noge. Posnemajmo ga in pripravimo vrč, brisače in ponižno 💓 za najbližje. Umijmo drug drugemu noge v družini. Mož ženi in obratno. Starši otrokom. Služimo!
 • spomin zadnje večerje, obred umivanja nog in molitvena uraob 19.00 na FB Pastir.si

Sreda Velikega tedna

“Kaj mi hočete dati in jaz vam Jezusa izdam?” (Mt 26,15)

Morda na videz zelo neumestno vprašanje: Koliko denarja imam? Kako sem ga dobil? Za kaj ga bom porabil? Koliko od tega je namenjeno zame, za moje najbližje, za davek državi, za uboge, za Boga? In če enak proračun narediš s svojim časom? Koliko ga namenjam zase, za svoje bližnje, za … in za Boga? Za koliko česa (denarja, ugodnosti, užitka, časa, javnega mnenja …) sem pa jaz zabarantal Boga?

O Bog, hotel si, da je tvoj Sin za nas vzel nase trpljenje križa in premagal oblast hudega duha. On se je ponižal in bil pokoren do smrti, smrti na križu, toda Bog ga je povišal in mu dal ime v katerem se pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo.

Preberite Božjo besedo.

Iz 50,4-9; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25

Skupaj preberemo današnji evangelij in tako spremljamo Jezusa na začetek svetega tridnevja. So naša srca tudi pripravljena?

PASHALNA večerja ob 19.00 na Zoomu.

Stoletja že, se Judje zbirajo ob podoživljanju velikega Božjega posega v njihov tok zgodovine. No, ni se zgodilo enkrat, vedno znova se je ponavljalo in se še dogaja. Eno tako veliko dejanje je bila rešitev iz dolgoletne egiptovske sužnosti. Bratje judje zato vsako leto obhajajo veliko noč, v hvaležnost za osvoboditev in svobodo. Tudi Jezus je obhajal veliko noč, ki pa je z Njegovo daritvijo postala Velika noč. Dva različna obreda, pa med seboj povezana. Obhajali bom pashalno večerjo in se spominjali vseh naših ujetosti in stranpoti in z hvaležnostjo hrepeneli po Evharistiji. Pashalna večerja ni zakrament maše, nas pa do nje gotovo pripelje. Naj bo zato ta družinski obred spoštljivo bratenje z vsemi kristjani in judi, ki pričakujemo Odrešenika, hkrati pa korak na poti k Evharistiji. Toliko bolj te dni. Težko si predstavljamo, da bi res slovesno praznovali pashalno večerjo, pa ne počastili Njega na Veliko soboto, ko nas bo cel dan pričakoval v grobovih naših cerkva, od koder bodo na Veliko noč, naše cerkve postale to, za kar so postavljene – priče Vstalega.

“Ob praznični mizi”

Torek Velikega tedna

“Življenje daš zame? Resnično, povem ti: Ne bo petelin zapel, dokler me trikrat ne zatajiš.” (Jn 13,38)

Ob premišljevanju bližine Jezusovega žrtvovanja, on je daritveno jagnje, nam toliko bolj pride pred oči naše krščanstvo, naša vera in naše življenje. Sem kristjan po običaju in šegah, kristjan po kulturi, kristjan po ideji, kristjan v veri ali kristjan tudi v vsakdanjem življenju?

Vsemogočni večni Bog, tako naj obhajamo skrivnost Kristusovega trpljenja, da nam boš mogel odpustiti grehe. Naj živimo ali umrjemo, smo tvoji.

Preberite Božjo besedo.

Iz 49,1-6; Ps 71,1-2.3-4.5-6.15.17; Jn 13,21-33.36-38

Poglejmo, kako si bi lahko uredili sobe. Je potrebno, da gremo še v trgovino? Imamo pripravljena velikonočna jedila (hren, jajca, meso …)?

Ponedeljek Velikega tedna

“Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, nad katerim imam veselje.” (Iz 42,1)

Postni čas se je prevesil v Veliki teden. To ne pomeni, da je posta konec, ravno obratno, vse dobiva svoj smisel in pomen v teh dnevih. Kakor se vse počasi ureja za praznovanje, je to še temeljit čas za razmislek in dobro spraševanje vesti, dobro spoved.

Vsemogočni Bog, v svoji slabosti omagujemo. Naj nas poživlja trpljenje Kristusa, tvojega Sina, ki je za nas vzel nase naše slabosti, jih s seboj ponesel na križ in vstal od mrtvih, da bi mi odmrli grehu in z njim živeli.

Preberite Božjo besedo.

Iz 42,1-7; Ps 27,1.2.3.13-14; Jn 12,1-11

Dogovorimo se, za kaj se bomo v tem zadnjem, velikem tednu še posebno trudili. Malo pa že razmišljamo, kaj vse je treba postoriti po hiši in okolici, da bo tudi zunanji izgled govoril o prazniku.

Cvetna nedelja

“Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!” (Mt 21,9)

Danes je Cvetna nedelja. Duhovnik je oblečen kot na praznike mučencev in Binkošti – v rdeče. Vse je preplavljeno z ljubeznijo in žrtvijo. Danes ljudje veličastno sprejemajo Jezusa v mesto in mu vzklikajo “Hozana, pozdravljen”, taisti ljudje pa bodo kmalu klicali “Križaj ga.”

Ta obred ne nadomesti nedeljske maše!

Pripravimo si oltarček (lahko je to družinska miza) s križem in morda prižgano svečo. Če nimamo posebej pripravljenega snopa, je to lahko oljčna vejica (dobite jih v cerkvi sv. Elizebate) ali drugo zelenje. K sodelovanju obreda so povabljeni še drugi člani vaše družine. Določite voditelja bogoslužja (oče ali mati). Pred obredom si že razdelite ostale tekste.

“Jaz sem vstajenje in življenje” Verjamete?

Voditelj: Bratje in sestre, na to cvetno nedeljo nam okoliščine ne dovoljujejo, da bi bili pri sveti maši v cerkvi. Toda vemo, da lahko tudi sami molimo v Njegovem imenu. Jezus Kristus je tu med nami. Verjamemo, da nam, ko beremo svete spise, Božja beseda govori sama po sebi. Njegova beseda je prava hrana za naša življenja. Zato bomo tudi mi, povezani z vso Cerkvijo, prisluhnili Njegovi besedi.

Trenutek tišine

Bralec 1: Jezus prihaja v Jeruzalem, kjer ga slovesno sprejmejo s palmovimi vejami. On pa že ve, da gre tja trpet. V teh dneh nas dosegajo novice o stotinah mrtvih zaradi virusa. Pomagaj nam, Gospod, verjeti, da si ti resnično vstajenje. Da si močnejši od vsake bolezni, strahu in smrti.

Bralec 2: Da boš, tako kot si obudil prijatelja Lazarja, obudil tudi vse nas. Vodi nas, da vsi pridemo do večne Velike noči.

Po trenutku tišine vsi vstanemo in naredimo znamenje križa:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Blagoslov zelenja

Bralec: Že od začetka postnega časa smo pripravljali svoja srca s pokoro in dobrimi deli, danes pa smo se zbrali, da bi z vso Cerkvijo nekako vnaprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost, to je njegovo trpljenje in vstajenje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem.

Z veliko vero in pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda in pojdimo za Kristusom. Po njegovi milosti prejemamo sadove križa in smo deležni njegovega vstajenja in življenjenja.

Voditelj: Vsemogočni Bog, blagoslovi (z roko naredi križ nad zelenjem) to zelenje, znamenje življenja in zmage.Veseli bomo spremljali Kristusa kralja. Daj nam, da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Na koncu lahko preberete še katero od predlaganih beril in zapojete ali poslušate primerno pesem (Ti zaživi v meni – Odsev; Ko ne zmorem – Svetnik; Darovanje – Odsev; Ni je večje ljubezni – Skromni Band; Verujem v dan vstajenja – Zbor MPP; Po vodi – Skromni Band)

Preberite Božjo besedo.

Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24; Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47

 • Snopi so pripravljeni, trakce smo narezali in navezali gor. Gremo k blagoslovu.
 • Po maši se odpravimo z blagoslovljenimi snopi do bližnjega križa. Po molitvi pustimo en snop pri križu, enega nataknemo po travnikih, poljih, vrtu, ostale imamo za blagoslov ob hudi nevihti. Malo vejico snopa zataknemo na podboj vrat v hiši za blagoslov skozi vse leto.