Ob obhajanju zahvalne nedelje smo posebej nagovorjeni, da se zahvalimo Gospodu. In sama spoznavam, da je res dobro zahvaljevati se Gospodu, kot me spodbuja psalmist v Psalmu 92. Zakaj?

  • Zahvaljevanje Gospodu mi pomaga, da bolj pozitivno gledam na svoje življenje. Da nisem zazrta le v svoje potrebe in ne razmišljam le o tem, kaj mi manjka, pač pa skozi očala hvaležnosti vidim, kaj imam, in to me razveseli.
  • Hvaležnost mi pomaga tudi, da opazim uslišane molitve. Kadar se Bogu v molitvi zahvaljujem in ne vedno le prosim in potem pustim, da gre stvar mimo mene, pa naj bo uslišana ali ne, mi Bog pokaže sadove mojih molitev. Zgodi se celo, da sem kdaj Bogu hvaležna, ker je stvar speljal po svoje in ne po moje.
  • S tem, da se Gospodu zahvalim, lažje sprejmem preizkušnje in vidim v njih smisel. Ko se v dnevu, ko mi gre vse narobe in obupujem, k Bogu obrnem z zahvalo za tisto nekaj, za kar se zmorem zahvaliti, se zgodi, da lahko na stvari pogledam z druge perspektive. Bog mi da moč za premagovanje težkih situacij in včasih celo pokaže, zakaj je, kar se mi dogaja, dobro.
  • Zahvaljevanje mi da moči za darovanje in pomoč drugim. Kadar sem sama hvaležna za ljudi, ki so pomagali k meni, me to posebej nagovori, da bi tudi sama naredila nekaj za druge. V hvaležnosti opazim darove, ki jih imam, in vidim, da lahko to delim z drugimi.
  • Hvaležnost pomaga, da hitreje pomirim jezo do bližnjih, se opravičim in rešim prepir. Ko se zahvalim za sočloveka, ugotovim, kako dragocen mi je, in vsa nesoglasja postanejo nesmiselna.
    Hvaležnost mi pomaga spoznavati Boga. Ko se k Njemu obračam z zahvalo, mi milostno daje spoznavati, kako dober, ljubeč in skrben je.

Zato le: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. (Ps 107,1)

Lea Murko